Tag Archive for: lapset

Usko voi siirtää vaikka vuoria!

Jeesus sanoi (Mk.11:22) “Pitäkää usko Jumalaan.”

Sitten hän tarkensi opetuslapsilleen, että usko, joka ei epäile, voi siirtää, vaikka vuoria!

Tällaista vastusten vuoria siirtävää uskoa oli ugandalaisella Franciksella, kun hän reilu vuosikymmen sitten päätyi keskiyöllä Dar-es-Salaamin bussiasemalle taskussaan vain 5.000 Tansanian shillinkiä (2 euroa) ja mukanaan lähettäjäseurakunnan siunaus. Ugandassa Franciksella oli hengellinen isähahmo, piispa Wilson Ssentongon, jonka ohjaamana hän ennen Tansaniaa oli perustanut toistakymmentä seurakuntaa, kunnes kuuliaisena kutsumukselleen hän sitten suuntasi tuntemattomiin oloihin Tansaniaan.

Tunsin hänet mainiona tulkkinamme Ugandan seminaareista, kunnes hän katosi jonnekin. Myöhemmin, kuulin miehen lähteneen Tansaniaan. Vuosien päästä tapasimme, kun hän oli käymässä kotonaan. Toistuvien pyyntöjen jälkeen suostuin seuraavalla Ugandan vierailulla (2018) jatkamaan viikoksi Dar-es-Salaamiin. Siellä pidetty ’näkyseminaari’ johti jatkoon ja Franciksesta tuli ‘miehemme Tansaniassa’.

Jo seuraavana vuonna ‘Dariin’ käynnistetty missiokoulutus pastoreille innosti siihen osallistuneita muodostamaan oman GNN Tansania-tiimin. Sen pääpaino- na on uusien saavuttamattomien heimojen evankelioiminen. Rukouksessa saa- dun idean pohjalta lisättiin eri maakuntiin kohdistuviin missioihin vuoden 2021 alusta lastentyön koulutusseminaarit. Niihin kutsutaan paikalliset työntekijät.

Lisäys on tarpeellinen, onhan Tansaniassa 27,5 milj. alle 15-vuotiasta lasta. Lapset ovat suurin saavuttamattomien ryhmä. Jostain syystä maan seurakunnissa on ollut vallalla ajatus, etteivät lapset voi tulla uskoon, koska ovat vielä liian nuoria.

Niinpä jälleen helmikuussa 2023 suuntasi GNN tiimi kahden viikon kiertueelle pohjoiseen, kohteinaan Maran ja Mwanzan hallintoalueet.

Työtoverini Jonathan on noiden tiimimatkojen aikana järjestänyt zoom yhteydet voidaksemme olla läsnä osissa seminaariohjelmia. Niistä on kehkeytynyt siunauksen kanava, joka vaikuttaa eri puolille maata. Näin GNN-järjestömme on maassa tunnetumpi kuin Suomessa, niin pitääkin.

Jonathan raportoi

Tansanian GNN tiimiä koordinoi pastori Francis tansanialaisen pastori Jane Wambin kanssa. Parin viime vuoden aikana järjestetyt missiot eri puolille Tansaniaa ovat käsittäneet evankelioimiskampanjoita saavuttamattomien heimojen keskuuteen, ja lastentyöseminaareja 14 maakuntaan.

Niissä järjestettyihin lapsityön koulutuksiin on tähän mennessä 22 on osallistunut 1500 pastoria, pyhäkouluopettajaa sekä piispaa ja yli tunnustuskuntien. Opetus tapahtuu videoidun suahilinkielisen opetussarjan avulla. Saadun idean pohjalta niihin taltioitiin lähetystyön veteraanien, Mama Mirjamin ja Railin opetusta heidän kodeissaan. Sisaret puhuvat yhä Kenian vuosinaan opittua kieltä. He ovat zoomin kautta läsnä myös kurssien lopuksi järjestettävillä kysymys- ja vastaustunneilla.

 

Kurssin päätteeksi jaetaan todistukset

Haaste

Kurssien aikana on esiintynyt tarve saada osallistujille jotain ’kättä pidempää’: Kenian vuosinaan ’pyhäkoulutädit’ Mama Raili & Mama Mirjami työstivät 6.osaisen Mwanga (Valo) lapsityömateriaalin.

Parin vuoden takainen ideani videoida sisarten opetus- sarja suahiliksi on saanut innokkaan vastaanoton kaikkialla. Seurakunnissa virisi lastentyö ja evankelioivia lastentapahtumia on järjestetty ympäristöön. Nyt (2/2023) on jo 1.450 työntekijää osallistunut näkyä avartaviin seminaareihin eri puolilla Tansaniaa.

Haluaisimme 2023 aikana tuottaa puolet tuosta sarjasta (1. opetusosa ja 2 työkirjaa), se antaisi eväitä oppituntien valmisteluun.

Kartoitamme parhaillaan painatuskustannuksia.

Tukisitko Tansanian lasten saavuttamista? Viitenumero: 3560

 

Tässä tuoretta palautetta kurssiin osallistuneilta

“Kiitän Jumalaa, että tulitte Maraan. Saitte minut tajuamaan lasten arvon. Heidän sydäntensä maaperä on otollinen kun he vielä ovat nuoria ja aion käyttää voimia kylvääkseni Sanan siementä heidän sydämiinsä.”

Sis. Veronica (Elim-churches)

 

”Opin monia asioita GNN seminaarista! Jo pitkään emme ole tajunneet, että myös lapset tarvitsevat evankeliumia. Heille olemme opettaneet vain lakia (käyttäytymistä). Näin lapset eivät tulleet uskoon, mutta nyt aiomme viedä evankeliumin myös heille. Seminaari avasi todella ymmärrystämme. Uskon että saamme kokoukset täyttymään uskovista, kun lapsetkin otetaan mukaan.

Meillä on ollut monia kokouskampanjoita, joissa pastorit ovat julistaneet Sanaa. Mutta alttarikutsun aikana esiin tulleet lapset ovat työntäneet sivuun vanhempien tieltä. Siksi he ovat kadonneet. Se on surullista. Kuultuani tätä opetusta, olen tajunnut, että olemme tehneet syntiä lapsia kohtaan. Totisesti meidän on tehtävä tästä parannus!”

Ap. Elia (Evangelical Church)

 

” Jumalalle kiitos GNN nyt välittämästä opetuksesta Marassa! Koen, etä se muutti asenteitani. En aiemmin arvostanut lapsia. Nyt haluan panna saadun opetuksen käyttöön. Tähän mennessä olen käyttänyt voimia ja resursseja vain aikuisiin. Tajuan, että jos keskitämme voimia lapsiin, siitä koituu suuri siunaus. Aiemmin lasten pyhäkoulu ei minua kiinnostanut. Nyt haluan järjestää erityisen kokouskampanjan jossa huomioidaan lapset.”

Georg Mambiro (FPTC-churches)